Машинство БЛ Машинство БЛ

Почетна страница

Нови веб сајт Машинског факултета

21.01.2014.  Новом сајту Машинског факултета можете приступити користећи адресу: mf-bl.com.  

Јануарско-фебруарски испитни рок

17.01.2014. За полагање испита у ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКОМ испитном року, студенти треба да у студентску службу Факултета, предају ПРИЈАВЕ за полагање испита. Због уношења у ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ, пријаве се морају предати најкасније три (3) дана прије полагања одговарајућег испита.    Студенти који...

Обука за програмирање на CNC машинама

10.12.2013. Лабораторија за технологију обраде резањем и обрадне системе почиње са извођењем куресева за програмирање на CNC машинама. Куресеви ће се организовати у Лабораторији у поподневним часовима. Рад је организован у мањим групама и сваки полазник курса ће...

Инфо дан стипендија Erasmus Mundus програма

03.12.2013. Обавјештавамо Вас да ће у петак, 06. децембра 2013. године, у Ректорату Универзитета у Бањој Луци, бити одржана промоција Erasmus Mundus програма: JoinEU-SEE Penta, Basileus, Sigma, Eraweb и Euroweb.    Промоција ће трајати од 10 до 15 часова...

Зaпoчeлa испoрукa лaбoрaтoриjскe oпрeмe

04.10.2013. 2.10.2013.  Дaнaс je нa Maшински фaкултeт стигao први шлeпeр сa нaучнo-истрaживaчкoм и дидaктичкoм oпрeмoм чиja нaбaвкa сe финaнсирa срeдствимa aустриjскoг рoбнoг крeдитa. Oвa испoрукa oбухвaтa oпрeму зa лaбoрaтoриje мeхaтрoникe, хидрaуликe и пнeумaтикe. Испoрукa oпрeмe зa лaбoрaтoриje...


Остале новости>>

 

Машинство Бањалука